O středisku

Skautské středisko Paprsek

Skautské středisko Paprsek bylo obnoveno hned po Sametové revoluci v městské části Praha 4 - Kunratice. V dnešní době se skládá ze čtyř oddílů, které se dále dělí na jednotlivé družinky.

Všichni vedoucí jsme kdysi byli světluškami nebo vlčaty, vedenými svými rádci a vedoucími. Dnes se snažíme zase my předávat nabyté zkušenosti mladším členům, kteří je budou moci předávat dál.

Naše středisko patří k těm menším. Proto je něčím unikátním. Všechny děti i vedoucí se v oddílech dobře znají. Pro mnohé z nás neznamená skauting jen zájmovou činnost, ale spíše styl života.

Být členem neznamená jen se pasivně účastnit připraveného programu, ale společně ho s námi tvořit! Každý z nás je nedílnou součástí jedné skupiny, která může fungovat jen za předpokladu, že její členové budou aktivní.

,,Vést a být veden!" Naším cílem není jen děti něco učit, ale být jim vzorem, který chtějí následovat. Podat jim pomocnou ruku, když ji potřebují. Dát jim radu, když o ni stojí. Být pro ně přáteli, na které se vždy mohou spolehnout.

Skauting je pro nás prostě dobrou partou a ještě lepší příležitostí!

Středisko Paprsek:

 • je pobočným spolkem s právní osobností,
 • je základní organizační jednotkou Junáka - českého skauta,
 • má oficiální název Junák - český skaut, středisko Paprsek Praha-Kunratice, z. s.,
 • má sídlo na adrese Golčova 24, 148 00 Praha 4 - Kunratice,
 • má IČO: 40762114,
 • je zapsáno ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 38419,
 • má bankovní účet 2600413342/2010 vedený u společnosti Fio banka, a. s.,
 • má evidenční číslo v Junáku - českém skautu: 114.43,
 • je účetní jednotkou,
 • není plátcem DPH.

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

 • hrát fér
 • spolupracovat s ostatními
 • být ohleduplný k okolnímu prostředí
 • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut, z. s. sdružuje přes 55 000 dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM, WAGGGS a ISGF, které sdružuje přes 40 milionů členů v 216 státech a teritoriích.

Více informací o skautingu: www.skaut.cz (oficiální web Junáka - českého skauta; zdroj článku)

Vedoucí střediska

Jakub Dienstbier (Doktor)

doktor@ paprsek43.cz


Předseda revizní komise střediska

Václav Zelený (Mušketýr)

musketyr@ paprsek43.cz

Zástupkyně vedoucího střediska, hospodářská zpravodajka

Tereza Blumová (Rajče)

rajce@ paprsek43.cz


Výchovná zpravodajka střediska

Marie Tesařová (Máňa)

mana@ paprsek43.cz

PŘIHLÁŠKA DO STŘEDISKA KE STAŽENÍ ZDE!