O NÁS

Co je skauting?

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.


Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:
 • hrát fér
 • spolupracovat s ostatními
 • být ohleduplný k okolnímu prostředí
 • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut, z. s. sdružuje přes 55 000 dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSMWAGGGS a ISGF, které sdružuje přes 40 milionů členů v 216 státech a teritoriích.

Více informací o skautingu: www.skaut.cz (oficiální web Junáka - českého skauta; zdroj článku)Skautské středisko Paprsek

Skautské středisko Paprsek bylo obnoveno hned po Sametové revoluci v městské části Praha 4 - Kunratice. V dnešní době se skládá ze čtyř oddílů, které se dále dělí na jednotlivé družinky. 

Všichni vedoucí jsme kdysi byli světluškami nebo vlčaty, vedenými svými rádci a vedoucími. Dnes se snažíme zase my předávat nabyté zkušenosti mladším členům, kteří je budou moci předávat dál.

Naše středisko patří k těm menším. Proto je něčím unikátním. Všechny děti i vedoucí se v oddílech dobře znají. Pro mnohé z nás neznamená skauting jen zájmovou činnost, ale spíše styl života.

Být členem neznamená jen se pasivně účastnit připraveného programu, ale společně ho s námi tvořit! Každý z nás je nedílnou součástí jedné skupiny, která může fungovat jen za předpokladu, že její členové budou aktivní.

,,Vést a být veden!" Naším cílem není jen děti něco učit, ale být jim vzorem, který chtějí následovat. Podat jim pomocnou ruku, když ji potřebují. Dát jim radu, když o ni stojí. Být pro ně přáteli, na které se vždy mohou spolehnout.

Skauting je pro nás prostě dobrou partou a ještě lepší příležitostí!


Středisko Paprsek:
 • je pobočným spolkem s právní osobností,
 • je základní organizační jednotkou Junáka - českého skauta,
 • má oficiální název Junák - český skaut, středisko Paprsek Praha-Kunratice, z. s.,
 • má sídlo na adrese Golčova 24, 148 00 Praha 4 - Kunratice,
 • má IČO: 40762114,
 • je zapsáno ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 38419,
 • má bankovní účet 2600413342/2010 vedený u společnosti Fio banka, a. s.,
 • má evidenční číslo v Junáku - českém skautu: 114.43,
 • je účetní jednotkou,
 • není plátcem DPH.DRUŽINKY


Vlčata                                                                      
věk: mladší (od 2. třídy základní školy)
rádci: Čolek, Mušketýr
schůzky: úterý 17:30-19:00

Bobři
věk: skauti
rádci: Kulich, Krakosh
schůzky: pondělí 17:30-19:00


VEDOUCÍ

Vedoucí střediska
Jakub Dienstbier (Doktor)
doktor@ paprsek43.cz


Vedoucí 177. chlapeckého oddílu Mufloni, správce klubovny, rádce Vlčat         
Petr Siblík (Čolek)
colek@ paprsek43.cz


Rádci Bobrů
Filip Svěcený (Kulich)
kulich@ paprsek43.cz
Aleš Král (Krakosh)
krakos@ paprsek43.czBílé světlušky
věkmladší (od 2. třídy základní školy)
rádci: Ferda, Jizva
schůzky: středa 17:30-19:00

Veverky
věk: skautky
rádci: Kája
schůzky: čtvrtek 17:30-19:00
Zástupkyně vedoucího střediska, hospodářská zpravodajka, vedoucí 35. oddílu
Tereza Raiserová (Rajče)
rajce@ paprsek43.cz

Rádci Světlušek                                 
Veronika Krejčová (Ferda)
ferda@ paprsek43.cz
Ondřej Vankát (Jizva)
jizva@ paprsek43.cz

Rádkyně Veverek
Karolína Fialová (Kája)
kaja@ paprsek43.cz
Hvězdičky
věk: benjamínci (mateřská škola a 1. třída ZŠ)
rádci: Flek, PooH, Barča
schůzky: čtvrtek 16:00-17:30

R+R
věk: SŠ+
schůzky: pátek 17:30-19:00


Vedoucí 17. kmene R+R
Adéla Gaudeková (Áda)
ada@ paprsek43.cz


Vedoucí 7. oddílu benjamínků Hvězdičky
Pavel Konečný (Flek)
flek@ paprsek43.cz

Předseda revizní komise střediska, rádce Vlčat
Václav Zelený (Mušketýr)
musketyr@ paprsek43.cz


Výchovná zpravodajka střediska
Marie Tesařová (Máňa)
mana@ paprsek43.cz